కరోనా నియంత్రణ: చర్చిల మూత, పాస్టర్ల అరెస్ట్

ChurchGettyImages-586371800.jpg

ఆ తరువాత ప్రశ్న, కరోనా సమయములో చర్చిలు మూసివేయాలా? కొంత మంది పాస్టర్లు ఆది వారము ఇంకా ప్రజలను మందిరాల్లో ఉంచి ప్రార్ధనలు, ఆరాధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రభుత్వము కొంత మంది పాస్టర్ లను అరెస్ట్ చేయడం మనము చూస్తున్నాము. దేవుడే మమ్ములను కాపాడుతాడు అని వారు అంటున్నారు. అది కూడా మంచి పద్దతి కాదు. రోమా 13 ప్రకారము క్రైస్తవులు మానవ ప్రభుత్వములకు లోబడి ఉండాలి. ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ను పెట్టింది కూడా దేవుడే. ఈ వైరస్ నుండి కాపాడుకోవాలంటే మనము సామాజిక దూరం పాటించాలి. ఢిల్లీ లో నిజాముద్దీన్ ప్రాంతములో జరిగిన ఒక మత కార్యక్రమములో పాల్గొన్న వారిలో వందలాది మందికి ఈ వైరస్ సోకింది. కాబట్టి ఈ సమయములో మత కార్యక్రమాలకు దూరముగా ఉంటే మంచిది. దేవుడి పేరు చెప్పి మనము తీసుకొనవలసిన  జాగ్రత్తలు మానివేయడం మంచిది కాదు. ప్రార్ధన చేశామని నిర్లక్ష్యముగా డ్రైవ్ చేయము కదా. ప్రార్ధన చేశామని మందులు వేసుకోకుండా ఉండము కదా. ప్రార్ధన చేశామని చదువుకోకుండా పరీక్షకు వెళ్ళము కదా. ప్రార్ధన చేస్తూనే మన జాగ్రత్తలు మనము తీసుకోవాలి.