రవి జకారియస్: కరోనాను, క్యాన్సర్ ను ఎలా జయిస్తున్నాడు?

Screen Shot 2020-04-04 at 11.26.01 AM.png

తరువాత ప్రశ్న: ఒంటరి తనమును ఎలా జయించాలి? కరోనా వలన సామాజిక దూరము పాటించవలసి వచ్చింది. దీని వలన చాలా మంది ఒంటరి తనమునకు గురవుతున్నారు. చరిత్రలో ఇప్పుడు ఉన్నంత సమాచార వ్యవస్థ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేదు. అయినప్పటికీ మనం ఒంటరి తనానికి గురవుతూనే ఉన్నాము. ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇళ్లల్లోనే ఉండుట వలన గృహ హింస పెరుగుతున్నది. డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ కేసులు పెరిగిపోయినవి. అంటే మన కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఎలా జీవించాలో, ప్రవర్తించాలో మనము నేర్చుకోలేదు. ఇతరులతో మన సంభందం బాగుండాలంటే ముందు మనకు దేవునితో మంచి సహవాసం ఉండాలి.  

    రవి జకరియాస్ గారుమొన్న నిన్న ఒక మాట చెప్పాడు. నాకు కాన్సర్ వచ్చింది. ట్రీట్మెంట్ కోసం టెక్సాస్ వచ్చాను.చుట్టూ కరోనా, నాకు కాన్సర్. ఈ సమయములో నేను దేవుని సహవాసములో గడుపుతున్నాను అన్నాడు. ఆయన కోసం మనమందరమూ ప్రార్ధన చేయాలి. ఆయన వలె, దేవుని దాసులు దేవుని సహవాసములో గడిపి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఒంటరి తనముతో బాధపడరు. 

23 కీర్తన లో మనము చదువుతాము: గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడ్డుకఱ్ఱయు నీదండమును నన్ను ఆదరించును.

కీర్తన 23:4 

    దావీదును ఎప్పుడూ దేవుని సహవాసములో గడిపాడు. మనుష్యులు అందరూ ఆయనను వదలి వెళ్లిపోయిన సందర్భాలు ఆయన జీవితములో అనేకము ఉన్నాయి. అయితే ఆ ఒంటరి తనములో దావీదు దేవుని సహవాసములో గడిపాడు.1665 లో ప్లేగ్ వ్యాధి ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని చుట్టుముట్టింది.సర్ ఐజక్ న్యూటన్ కేంబ్రిడ్జి యూనివర్సిటీ లో చదువుకుంటున్నాడు. ఆయన వయస్సు 23 సంవత్సరాలు. ప్లేగ్ వ్యాధి వలన యూనివర్సిటీ మూతపడింది. న్యూటన్ కేంబ్రిడ్జి కి 60 మైళ్ళ దూరములో ఉన్న తన స్వగ్రామానికి వెళ్ళాడు. స్వీయ గృహ నిర్బంధములో గడిపాడు.ఆ సమయాన్ని వృథా చేయకుండా అనేక పరిశోధనలు చేశాడు. గురుత్వాకర్షణ శక్తి మీద అనేక పరిశోధన ప్రయోగాలు చేశాడు.బైబిల్ స్టడీ చేశాడు. బైబిల్ ప్రవచనాలు చదివాడు.మనం కూడా ఈ సమయములోబైబిల్ స్టడీ చేస్తే మంచిది. బైబిల్ ప్రవచనాలు చదివితే మంచిది.