‘యెహెఙ్కేలు ప్రకటించిన సువార్త’: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

‘యెహెఙ్కేలు ప్రకటించిన సువార్త’ అనే సందేశములో యెహెఙ్కేలు 36 అధ్యాయము నుండి డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి 12 అద్భుత సత్యాలు చూపించారు. మా వెబ్ సైట్ http://www.doctorpaul.org దర్శించండి 

1.పునరాగమనం 

2. పునః దర్శనం 

3. పునరుద్ధరణ 

4. పునరేకీకరణ 

5. పునరుజ్జననం 

6. పునరుజ్జీవం 

7. పునరావాసం 

8. పునరుత్పాదన  

9. పునరాలోచన 

10. పునరంకితం 

11. పునర్నిర్మాణం 

12. పునరుత్తేజం 

Leave a Reply