తెలుగు సందేశాలు (వీడియో)

T194. ఈస్టర్ సందేశం 2020 : మన గొప్ప రక్షకుడు

T193. కరోనా నేర్పే దేవుని పాఠాలు

T192.ఆల్బర్ట్ కము: నాస్తికత్వములోని నిస్సహాయత

T191. కరోనా బీభత్సం : ప్రపంచం అంతం కానుందా?

T190. అపోస్తలులు

T189.క్రైస్తవ సంఘము ఎలా ఉండాలి?

T188.సామెతలు గ్రంథ పరిచయం

T187. సమ్సోను రెండవ భాగము

T186.న్యూ ఇయర్ సందేశం: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

T185.క్రిస్మస్ సందేశం: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

T184.సమ్సోను – యేసు క్రీస్తు ప్రభువు

T183.సమ్సోను, పార్ట్ 1

T182.డబ్బుతో కొనలేనివి, డబ్బు కోసం అమ్మలేనివి: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

T181.దేవుని ఏడు పండుగలలో ఉన్న ప్రవచనాలు, రెండవ భాగము

T180.దేవుని ఏడు పండుగలలో ఉన్న ప్రవచనాలు, మొదటి భాగము

T179. ప్రాయశ్చిత్త దినము :జెకర్యా ప్రవచనము

T178. ప్రధాన యాజకుడు

T177. ప్రవచనాల్లో నిబంధన మందసము

T176. దేవుడు నిజముగా ఉన్నాడా? నాస్తికత్వం, హేతువాదం

T175.ధర్మ శాస్త్రము – యేసు ప్రభువు

T174.యెహోవా నిస్సి : విఙ్ఞాపణ ప్రార్ధన

T173.భారత దేశానికి క్రైస్తవుల సేవలు

T172.చంద్రయాన్ నిరూపించిన బైబిలు ప్రవచనాలు

T171.ఎఱ్ఱ సముద్రం 

T170.పస్కా పండుగలో ప్రభువు రూపం

T169.గెలాపగోస్ దీవుల యాత్ర

T168.గెలాపగోస్ దీవుల సందర్శన: డార్విన్ చేసిన మోసం

T167.క్రైస్తవులు – రాజకీయాలు

T166.బైబిలు ప్రవచనాల్లో మోషే

T165.శ్రీ లంక ఈస్టర్: క్రైస్తవుల మీద దాడులు

T164.ఈస్టర్ సందేశం

T163.బైబిల్ ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు పెట్రోలు బావులు

T162.బైబిల్ ప్రవచనాల్లో డోనాల్డ్ ట్రంప్, గోలాన్ హైట్స్

T161.బైబిలు ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు గోత్రాలు, పార్ట్ 1

T160.యోసేపు కలలు

T159.బైబిల్ ప్రవచనాల వెలుగులో భారత్, పాకిస్తాన్, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాలు

T158.యాకోబు నిచ్చెన

T157.యాకోబు మోసం

T156.ఏశావు యొక్క భ్రష్టత్వము

T155.రిబ్కా : క్రైస్తవ పెళ్లి ఎలా ఉండాలి ?

T154.సొదొమ – నేటి సమాజం లో బైబిల్ ప్రవచనాలు

T153.లోతు చేసిన పాపం

T152.దేవుని పేరులలో ఉన్న శక్తి

T151.న్యూ ఇయర్ సందేశం

T150.క్రిస్మస్ సందేశం

T149.ఆనందానికి పది రహస్యాలు

T148.కయీను

T147.ఏదెను తోటలో యేసు క్రీస్తు

T146.సహో. కట్టుపల్లి యోహాను గారు: భూస్థాపన కార్యక్రమం

T145.సహో. కట్టుపల్లి యోహాను గారు: భూస్థాపన సందేశం

T144.మా నాన్న కట్టుపల్లి యోహాను గారి అంతిమ యాత్ర

T143.డార్విన్ చేసిన మోసం: నోబెల్ బహుమతులు

T142.క్రీస్తు మన రాయి

T141.క్రీస్తు: మన రాజు – యాజకుడు

T140.బైబిల్ ఎందుకు చదవాలి?

T139.యూదా ఇస్కరియోతు

T138.కాపరి యొక్క సంక్షేమం

T137. కీర్తన 23 : కాపరి యొక్క అభిషేకము

T136.గాఢాంధ కారపు లోయ

T135.బైబిల్ మ్యూజియం: బైబిల్ మన ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చి వేసింది?

T134.బాబు గోగినేని కి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

T133.హోలోకాస్ట్ మ్యూజియం సందర్శన: దేవుడు నిజముగా వున్నాడా?

T132.23 వ కీర్తన : మన కాపరి క్రీస్తు

T131.యూదులు – అన్యులు ఎలా కలుస్తారు?

T130.సిలువ నుండి జీవిత పాఠాలు

T129.22 వ కీర్తనలో శ్రమనొందిన క్రీస్తు

T128.సజీవుడయిన క్రీస్తు: 16 వ కీర్తన

T127.ఎనిమిదవ కీర్తన లో క్రీస్తు

T126.యేసు క్రీస్తు దైవిక శక్తి

T125.కీర్తనలలో క్రీస్తు, మొదటి భాగం

T124.యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడ

T123.అంత్య క్రీస్తు చేతిలో యూదులు విల విల

T122.బైబిలు ప్రవచనాల్లో యెరూషలేము మీద యుద్ధం

T121.ఇళయ రాజా విమర్శ: యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచాడా?

T120.ఈస్టర్ సందేశం

T119.స్టీఫెన్ హాకింగ్ : బాబు గోగినేని: హేతువు లేని నాస్తికవాదం

T118.సిరియా లో నెరవేరుచున్న బైబిలు ప్రవచనాలు

T117.బిల్లీ గ్రాహం: తిరుగు లేని మనిషి

T116.యెర్రని దారం

T115.తిమింగలం తో డార్విన్ మోసం

T114.యోగ క్రైస్తవులు చేయవచ్చ్చా? Can Christians Do Yoga?

T113.ఫ్లూ జ్వరం, వైరస్: డార్విన్ చేసిన మోసం

T112.మా అమ్మ అంతిమ యాత్ర : దోమతోటి రాజాబాయి గారు (1938 – 2018)

T111.న్యూ ఇయర్ సందేశం

T110.క్రిస్మస్ సందేశం

T109.మన శ్రమల్లో దేవుడు ఇచ్చ్చే ఆదరణ

T108.అంత్య క్రీస్తు – క్రీస్తు విరోధి : ఎలా ఉంటాడు? ఎప్పుడు వస్తాడు?

T107. బైబిలు ప్రవచనాల్లో యూదులు, అంత్య క్రీస్తు

T106.ఆందోళనకు విరుగుడు

T105.యుగ పురుషుడు మార్టిన్ లూథర్ : 500 సంవత్సరాలు (1517 – 2017)

T104.క్రైస్తవ సభలు: స్వస్థతలు – మోసాలు

T103.యూదులు: దేవుడు చేసిన అద్భుతం

T102.డార్విన్ చేసిన మోసం: Laws of Thermodynamics

T101.బైబిలు ప్రవచనాల్లో అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి

T100.గాంధీ జీవితములో యేసు క్రీస్తు

T99.బైబిలు ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు – భారత్

T98.హిట్లర్ – స్టాలిన్

T97.దేవుడు నిజంగా వున్నాడా?

T96.సాతాను దాడులు

T95.గణిత శాస్త్రములో దేవుని రూపం

T94.జెకర్యా ప్రవక్త

T93.యిర్మీయా ప్రవచించిన క్రొత్త నిబంధన

T92.యిర్మీయా ప్రవక్తలో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

T91.సిస్టీన్ చాపెల్ లో బూతు బొమ్మలు

T90.డార్విన్ చేసిన మోసం: గ్లేసియర్లు , మంచుయుగం

T89.క్రిస్మస్ సందేశం

T88.కోరెషు చక్రవర్తి లో యేసు క్రీస్తు రూపం

T87.యెషయాలో యేసు క్రీస్తు: హిజ్కియా ప్రార్ధన, Part 3

T86.యెషయా ప్రవక్తలో యేసు క్రీస్తు, Part 2

T85.యెషయాలో యేసు క్రీస్తు రూపం, Part 1

T84.డోనాల్డ్ ట్రంప్ : కళ్ళు తిరిగే చిచ్చర పిడుగు

T83.సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ : భౌతిక శాస్త్రములో దేవుని స్వరూపం, పార్ట్ 1

T82.క్రిస్మస్ శిశువు

T 81 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, పదవ భాగము: వాటికన్: మూఢ నమ్మకాల నిలయం

T 80 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, తొమ్మిదవ భాగము: క్రైస్తవులు శాస్త్రవేత్తలను వేధించారా?

T 79 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, ఎనిమిదవ భాగము: పాంపే

T 78 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, ఏడవ భాగము: నాలుగు కొండలు

T 77 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, ఆరవ భాగము: ఇద్దరు మిత్రులు

T 76 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, ఐదవ భాగము: కయప

T 75 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, నాలుగవ భాగము: ముగ్గురు దొంగలు

T 74 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, మూడవ భాగము: టైబీరియస్ చక్రవర్తి

T 73 . రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, రెండవ భాగము: అగష్టస్ చక్రవర్తి

T72.రోమ్ లో యేసు క్రీస్తు, మొదటి భాగము

T71.యోనా – యేసు క్రీస్తు, రెండవ భాగము

T70.యోనా – యేసు క్రీస్తు, మొదటి భాగము

T69 . దేవుని పండుగలు: పర్ణశాలల పండుగ, సుక్కోతు

T68 . దేవుని పండుగలు: యోమ్ కిప్పూర్ పండుగ

T67 . దేవుని పండుగలు: బూరల పండుగ

T66 . దేవుని పండుగలు: పెంతెకోస్తు పండుగ

T65 . దేవుని పండుగలు: ప్రధమ ఫలముల పండుగ

T64 . దేవుని పండుగలు: పులియని రొట్టెల పండుగ

T63 . దేవుని పండుగలు: పస్కా పండుగ

T62 . దేవుని పండుగలు: సబ్బాతు

T61.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, పదకొండవ భాగము: ప్రధాన యాజకుడు

T60.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, పదవ భాగము: కరుణా పీఠము

T59.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, తొమ్మిదవ భాగము: నిబంధన మందసం

T58.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఎనిమిదవ భాగము

T57.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఏడవ భాగము

T56.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఆరవ భాగము, దీప వృక్షం

T55.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఐదవ భాగము

T54.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నాలుగవ భాగము

T53.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మూడవ భాగము

T52.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు,రెండవ భాగము

T51.ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మొదటి భాగము

T50.దేవుని గొర్రెపిల్ల: పార్ట్ 2 

T49.దేవుని గొర్రెపిల్ల: పార్ట్ 1

T48.యూదా రాజ సింహం

T47.కప్పడోకియ

T46.ట్రాయ్, రెండవ భాగం: అకిల్లిస్ versus యేసు క్రీస్తు

T45.ట్రాయ్: జీవితం యొక్క అర్ధం, నైతికత, మరణం

T44.క్రూసేడ్లు: ఎందుకు జరిగాయి? 

T43.మరియమ్మ ఆరాధన మూఢ నమ్మకమా?

T42.ఎఫెసు 

T41.ఇస్తాంబుల్ 

T40.డార్విన్ చేసిన మోసం, పార్ట్ 3 

T39.డార్విన్ చేసిన మోసం, పార్ట్ 2 

T38.డార్విన్ చేసిన మోసం, పార్ట్ 1

T37.మోషే, Part 7 

T36.మోషే, Part 6

T35.మోషే, Part 5 

T34. మోషే, Part 4 

T33.మోషే, Part 3 

T32. మోషే, Part 2

T31.మోషే, Part 1

T30.యోసేపులో యేసు ప్రభువు రూపం, పార్ట్ 3 

T29. యోసేపులో యేసు ప్రభువు రూపం, పార్ట్ 2

T28. యోసేపులో యేసు ప్రభువు రూపం, పార్ట్ 1

T27.యాకోబు పార్ట్ 3 

T26.యాకోబు పార్ట్ 2

T25.యాకోబు పార్ట్ 1

T24.ఇస్సాకు 

T23.అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదం, పార్ట్ 2

T22. అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదం, పార్ట్ 1

T21. బోయజు, మన సమీప విమోచకుడు, పార్ట్ 2 

T20. బోయజు: మన సమీప విమోచకుడు, Part 1 

T19. బాబెలు గోపురం

T18. గిద్యోను Part 2

T17. గిద్యోను Part 1

T16. యెహోషువా లో యేసు క్రీస్తు 

T15. నరకం గురించి నలభై సంగతులు

T14. పరలోకం గురించి పది సంగతులు, Part 2

T13. పరలోకం గురించి పది సంగతులు, Part 1

T12. యేసు క్రీస్తు వెయ్యేళ్ళ పాలన

T11. యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడ

T10. క్రీస్తు ఆగమనం

T9. అంత్య క్రీస్తు: రాబోవుచున్న పాప పురుషుడు

T8. యబ్బేజు ప్రార్ధన

T7. నీతి సూర్యుడు

T6. శ్రమలో ఆదరణ

T5. అబ్బా, తండ్రీ

T4. ఎఱ్ఱని దారం

T3. జల ప్రళయములో నోవహు ఓడ

T2.త్రిత్వం లోని ఏకత్వం : Unity in Trinity

T1.దేవుని మహిమ