బైబిలు ప్రవచనాలు

ఇశ్రాయేలు – హమాస్ యుద్ధం: బైబిలు ప్రవచనముల నెరవేర్పు  

మీకా ప్రవక్త చూసిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు

యోవేలు ప్రవక్త : ప్రపంచ అంతం, యేసు క్రీస్తు రాకడ

యెహెఙ్కేలు ప్రకటించిన సువార్త 

యెహెఙ్కేలు ప్రవక్త: ఇశ్రాయేలు మీద రష్యా చేయబోయే యుద్ధం

 యెహెఙ్కేలు ప్రవచనాలు

యిర్మీయా ప్రవక్త చెప్పిన గొప్ప ప్రవచనం : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

ముంచుకొస్తున్న అంత్య క్రీస్తు పాలన

దానియేలు 70 వారములు ప్రవచనము:డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

దానియేలు ప్రవక్త

దానియేలు ప్రవక్త భవిష్యత్తు ఎలా తెలుసుకొన్నాడు?

సబ్బాతు – బైబిల్ ప్రవచనాలకు సంభందం ఏమిటి?

దానియేలు ప్రవక్త, మొదటి భాగం: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

దానియేలు ప్రవక్త గొప్ప తనము ఏమిటి?

కరోనా లో అంత్య క్రీస్తు 666 ఉందా?

బైబిల్ ప్రవచనాల్లో ఈస్టర్

కరోనా బీభత్సం 

కరోనా వైరస్…క్రీస్తు రెండవ రాకడ…ప్రపంచ అంతము

 క్రిస్మస్ రోజున నెరవేరిన ప్రవచనాలు 

బిలాము ప్రవచనాలు 

బైబిల్ లో ఉన్న ప్రవచనములు

క్రీస్తు ఎందుకు తిరిగి వస్తాడు?

ప్రాయశ్చిత్త దినము The Day of Atonement 

ప్రధాన యాజకుడు

యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం

ప్రవచనాల్లో అమాలేకీయులు 

చంద్రయాన్ నిరూపించిన బైబిలు ప్రవచనాలు

T103.యూదులు: దేవుడు చేసిన అద్భుతం

T101.బైబిలు ప్రవచనాల్లో అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి

T99.బైబిలు ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు – భారత్

T94.జెకర్యా ప్రవక్త

T93.యిర్మీయా ప్రవచించిన క్రొత్త నిబంధన

92.యిర్మీయా ప్రవక్తలో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

నరకం గురించి నలభై సంగతులు 

నిర్గమ 12: ప్రవచనాల్లో పస్కా పండుగ, part 1

అబ్రహాముతో దేవుని నిత్య  నిబంధన

బైబిలు ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు – భారత్

ఏదెను వనములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

బైబిల్ ప్రవచనాల్లో విశ్వం యొక్క అంతం

క్రీస్తు వెయ్యేళ్ళ పాలన  

బైబిలు ప్రవచనాల్లో మోషే

యేసు ప్రభువు రెండవ రాకడ

అంత్య క్రీస్తు స్వభావము, పాలన

బైబిల్ ప్రవచనాలు: క్రైస్తవ సంఘము ఎత్తబడుట

బైబిలు ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు గోత్రాలు, Part 1

బైబిలు ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాలు-Part 2 

బైబిల్ ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు గోత్రాలు -Part 3

బైబిల్ ప్రవచనాల్లో డోనాల్డ్ ట్రంప్, గోలాన్ హైట్స్

ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రములు ప్రవచన మ్యాప్

బైబిల్ ప్రవచనాల వెలుగులో భారత్, పాకిస్తాన్, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాలు

సొదొమ – నేటి సమాజం లో బైబిల్ ప్రవచనాలు

సొదొమ: బైబిల్ ప్రవచనాలు

16 వ కీర్తనలో సజీవుడైన క్రీస్తు

8 కీర్తనలో యేసు ప్రభువు రూపం

Christ in Psalm 2:  క్రీస్తు : రాబోయే రాజు

యేసు క్రీస్తు – దావీదు రాజు

హనానీ ప్రవక్త

యేసు క్రీస్తు ఆరోహణం

క్రీస్తు రెండవ రాకడ ఎలా ఉంటుంది?

దానియేలు ప్రవక్త : అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి

క్రీస్తు రాకడ: సృష్టి పడే వేదన

యెహెఙ్కేలు దర్శనం

యెహెఙ్కేలు ప్రవక్త , కాపరి

సజీవుడయిన క్రీస్తు: 16 వ కీర్తన

కీర్తనలలో క్రీస్తు : 22 వ కీర్తన

అంత్య క్రీస్తు చేతిలో యూదులు విల విల

బైబిలు ప్రవచనాల్లో అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి

దానియేలు ప్రవక్త : యోహాను ప్రవక్త, ప్రకటన గ్రంధం

నీవు ప్రభువైన యేసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నావా?

యూదుల క్యాలెండర్

ఆపెన్ హైమర్: అణు విధ్వంసం, ప్రపంచ అంతం, విశ్వ నాశనం