బళ్ళో గుళ్లో, జర్మనీ కి హెల్లో

జర్మనీ వారికి చేదోడు, వాదోడు  గా కొంతమంది ఈ రోజు సహవాసములో తయారయ్యారు. అయితే వీరికి బడిలో ఒక పేరు, గుడిలో మరొక పేరు వుంది. బళ్ళో సుమన్....గుళ్లో సొలొమోను బళ్ళో విజయబాబు....గుళ్లో జాన్ విజయబాబు బళ్ళో రాజేశ్వర రావు...గుళ్లో పాల్ రాజేష్ బళ్ళో ముత్తయ్య....గుళ్లో మత్తయ్య బళ్ళో అజయ్.. గుళ్లో ఆండ్రూ బళ్ళో అబ్బురామయ్య....గుళ్లో అబ్రాహాము బళ్ళో లోకేష్....గుళ్లో లూకా బళ్ళో ఇతిహాస్...గుళ్లో ఇస్సాకు బళ్ళో ఏడుకొండలు… గుళ్లో యేసుపాదం ఒక పేద వాడు ఈ … Continue reading బళ్ళో గుళ్లో, జర్మనీ కి హెల్లో

22 వ కీర్తనలో క్రీస్తు, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

Christ in Psalm 22, Part 3 (Telugu), by Paul Kattupalli 22 వ కీర్తనలో క్రీస్తు, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి Part 1 Part 2 22 వ కీర్తనలో దావీదు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ శ్రమలను కళ్లకు కట్టినట్లు చక్కగా వివరించాడు. పండ్రెండు సత్యాలు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. A Scream A Snub A Spectacle A Slaughter A Sacrifice A Sponge A Spear A … Continue reading 22 వ కీర్తనలో క్రీస్తు, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

Jeff Sessions, Immigration and Romans 13

Trump administration and Attorney General Jeff Sessions came under fire for quoting Bible to defend their actions on immigration policy. The scenes of separating children from their parents would melt any one's heart. Even Franklin Graham criticized these practices. Mr. Sessions said, “I would cite you to the Apostle Paul and his clear and wise … Continue reading Jeff Sessions, Immigration and Romans 13

G.K.Chesterton, Anti-Semitism and Miracles

English writer and poet G.K.Chesterton is being considered for sainthood. The Bishop of Northampton, Peter Doyle, is preparing a report in the process of canonization. Many Jewish groups started to protest this decision because in his writings Chesterton called the Jews, 'capitalists of their age', 'traitors', 'tyrants' etc. He also contested the innocence of Alfred … Continue reading G.K.Chesterton, Anti-Semitism and Miracles

Atheist writer Shahzahan Bachchu shot dead in Bangladesh

Freedom of Speech is under attack in Bangladesh. Atheist writer Shahzahan Bachchu was shot to death in Bangladesh today. In the last few years many atheists have been killed in Bangladesh and it is disturbing. I strongly condemn this dastardly attack on the freedom of speech. People should have freedom to express and publish their … Continue reading Atheist writer Shahzahan Bachchu shot dead in Bangladesh

Atheists more religious than Christians ?

A recent Pew study questioned the beliefs of 25000 people across 15 nations and found some interesting but sad facts. The study showed 'nones' in America have more faith than even Christians in some countries like Germany, France and Italy. It stated that Western Europe, where Protestant Christianity originated and Catholicism has been based for … Continue reading Atheists more religious than Christians ?

Supreme Court ruling on Same Sex Marriage

Gone are the days when gay couples would seek tolerance from others. Now they demand we make cake for their wedding. The Supreme Court today ruled in favor of a Colorado baker who refused to bake a cake for a same sex couple. Justice Anthony Kennedy, who wrote the decision, said, "“The Civil Rights Commission’s … Continue reading Supreme Court ruling on Same Sex Marriage